چه چیز باعث افزایش آسایش در سیستم گرمایش از کف می شود؟

وقتی در مورد آسایش افراد صحبت میکنیم پاسخ به این سؤال بسیار مهم است که آسایش چیست  چه المان هایی باعث آسایش فرد می شود؟ آسایش از یک حس گرم بودن و احساس سرما نکردن بیشتر است. اکثر مردم بر این عقیده هستند که آسایش مسئله رسیدن گرما به بدن است در صورتیکه آسایش کنترل کردن نرخ از دست دادن گرما توسط بدن است.

 

بدن را به عنوان یک منبع گرما در نظر بگیرید. دانشمندان دریافته اند که بدن انسان بیشتر از آن چیزی که نیاز دارد گرما تولید میکند. بنابر این جهت احساس آسایش، بدن نیاز دارد گرمای اضافی خود را دفع کند. یک فرد معمولی در حالت نرمال یا فعالیت کم چیزی در حدود 400 گرما از دست می دهد. این انرژی از سه طریق دفع می شود.

اول:  بدن حرارت خود را از طریق سیستم جابجایی یا گردش هوا بر روی سطح بدن از دست می دهد.

دوم: بدن مقداری از حرارت خود را توسط تنفس از دست می دهد.

سوم: بدن از طریق تابش یا انتقال حرارت از سطح جسم گرم تر به سطح سردتر حرارت خود را از دست می دهد.

یک فرد در حالتی احساس آسایش میکند که گرمای بدن خود یعنی 400 را به نسبت زیر از خود دفع می کند.

تقریباً 50٪ از طریق تشعشع    30٪ از طریق جا بجایی و 20٪ از طریق تنفس.

یک تصور غلط و رایج در میان حتی حرفه ای ها وجود دارد این است که گرما بالا میرود. در حقیقت هوای گرم بالا میرود و هوای سرد پایین می آید که این به علت تفاوت در چگالی آنها است.